Погледнете дел од нашите решенија

Пумпна Станица “З.К.Пелагонија” Битола

Развој на управувачки систем кој се состои од PLC М241, екран на допир, фреквентни регулатори, мерачи на притисок ...

Систем за безбедност при работа “Wabtec MZT” Скопје

Интеграција на кодирани магнетни прекинувачи и сигурносни релеа на постоечки машини со Спри работа

Енергетски менаџмент “Конти Хидропласт” Гевгелија

Систем за менаџирање на електрична енергија, кој овозможува мониторинг на сите величини и состојби во електричната мрежа и идентификација на проблемите во системот

Мониторирање и контрола на енергија

Мониторингот и контролата на елекричната енергија ви дава увид во потрошувачката и контрола на сите енегетски и електрични параметри во вашата компанија и вашиот дом.

Заштедете електрична енергија и отријте ги проблемите во вашата мрежа со помош на решенијата кои ги нудиме.


Повеќе на зашите решенија